0877 553 643

Шпакловка цени  >  Шпакловка цени

   Шпакловката е процес, който се среща често в сферата на строителството. За качественото му извършване са необходими различни периоди от време, а също така той зависи от редица други фактори. Всичко това определя крайните шпакловка цени, които имат различни стойности. На първо място стои въпросът на стена в какво помещение е необходимо да се извърши шпакловане. След това идва ред и на необходимите за целта инструменти. Маламашката, мистрията и макетното ножче са все неща, които присъстват в почти всеки дом. Ако обаче те са прекалено стари и зле поддържани, не могат да изпълняват пълноценно своите функции и трябва да се сменят. От съществено значение е използваният разтвор, за чието приготвяне се изисква различен времеви период. Употребата на чистият гипс е невинаги удачно решение дори само с оглед на факта, че за работа с него са необходими поне двама души – единият да го разбърква, а другият – да замазва. Гипсовата шпакловка е по-добрият вариант, като освен всичко друго е сравнително евтина. Онлайн запитване

   Всички строителни фирми, които предлагат шпакловане, имат различни тарифи за всяка една от извършваните от тях услуги. В цената често се включва и закупуването на необходимите материали от страна на специалистите. Те предпочитат сами да се снабдят с всичко необходимо за работа, защото със сигурност знаят откъде да купят качествени и стойностни продукти. Освен това ключова роля играе и разстоянието до обекта, който има нужда от шпакловане. Повечето специалисти ползват собствен транспорт, който фирмата осигурява, следователно в цената на работата се включва и тази на изразходеното гориво и в двете посоки. При шпакловка е много важно да се грундира преди началото на процеса. Въпреки че продължителността на изсъхването е дълга – от 4 до 6 часа – след това работата върви с изключително бързи темпове. Това компенсира изостаналостта, която се налага в резултат от чакането, докато стената изсъхне напълно и стане годна за шпакловане. На пазара се предлагат различни разтвори и материали, всеки един от които има различна ценова стойност. По този начин в зависимост от това с какви материали са избрали да работят специалистите, те определят цената на своята работа. Необходимото количество грунд за стената пък се изчислява на базата на това колко от него се изразходва на квадратен метър.

   Шпакловка цени понякога се определя и от възникването на непредвидени ситуации. Например ако шпакловане се извършва на стена на някое външно помещение, а климатичните условия не позволяват работата да бъде завършена в първоначално предвидените срокове, това води до разлики в ценовата стойност. Забавянето вреди в еднаква степен както на поръчителите на шпакловката, така също и на нейните извършители. Последните загубват допълнително ценно време, през което биха могли вече да са на друг обект, а що се отнася до поръчителя на шпакловането, недовършените строително – ремонтни дейности винаги създават силно усещане за дискомфорт в дома. Много важен елемент при правенето на шпакловка е нанасянето на три слоя лепило. Първото нанасяне цели да хване по-здраво основата. Третото последно нанасяне пък трябва да се извърши фино, защото е крайното действие от процеса. След нанасянията се шлайфа и стената е готова за боядисване.