0877 553 643

Шпакловка с теракол  >  Шпакловка с теракол

   Едно от нещата, които в най-пълна степен интересува почитателите на шпакловка с теракол, е как точно се полага. За щастие специалистите от нашата фирма са истински професионалисти с богат опит, ето защо те знаят всички необходими неща в тази насока. Всъщност има няколко основни правила, които непременно трябва да се вземат под внимание с оглед постигането на задоволителни крайни резултати. На първо място полагането на теракола започва с подготовката на самата основа, върху която престои да се извърши шпакловането. Това често се извършва с нанасянето на подходящия грунд. Между другото това е един от продуктите, без които не може да се направи качествено нито един от многобройните видове шпакловане. В тази връзка е много важен за отбелязване фактът, че се налага да се изчака пълното изсъхване на грундираната област, преди да се пристъпи към истинската същност на работа. Тези неща са много добре известни на специалистите ни, които работят от дълги години и са с много богат опит. Онлайн запитване

   Правилното смесване с вода е следващият и много важен етап при метода шпакловка с теракол, който също като първия има огромно значение за цялостния успех на работа. В този случай три части от шпакловъчната смес се разбъркват с вода – това е най-често срещаното явление при подобен метод на работа. Трябва да се размесва с подходящата за целта бъркалка до момента, в който не се получи напълно еднородна смес. Едва тогава може да се пристъпи към шпакловането, което цели изглаждането на различните повърхности да стане идеално. След като се получи желаната смес, е много важно тя да бъде оставена в покой за определен период от време. Той не бива да надвишава повече от 15 минути, тъй като те са напълно достатъчни за начало на шпакловането. Преди това обаче има още едно нещо, което трябва да се направи, а именно – да се разбърка повторно и така да се избегне допускането на забавяне по време на работа, които ще възникнат поради недостатъчно доброто разбъркване първия път. Нанасянето на шпакловката най-често се извършва с два инструмента, като специалистите имат право на избор. В единия случай те могат да използват шпакла, а във втория – неръждаема маламашка.


    Накрая трябва да се отбележи още едно много важно нещо за шпакловка с теракол, което този път касае начина на работа с нея. Повече от препоръчително е веднага щом сместа бъде разбъркана и готова за работа, незабавно да се пристъпи към нейното нанасяне. Това се дължи на едно специфично обстоятелство – че сместа може да се използва за сравнително кратък период от време, а след това става негодна за употреба. Тя губи своите технически характеристики, следователно от нея вече няма никаква полза. В зависимост от температурните градуси, трябва да се прецени кога е най-добре да се работи с такъв вид шпакловка. Тези и още много други неща имат огромно значение за постигането на отлични резултати, а тъй като специалистите ни са истински професионалисти с богат опит, те са добре запознати с тънкостите на занаята си и никога не разочароват клиентите си затова, че са гласували доверието си на нас.