0877 553 643

Ремонт на къща  >  Ремонт на къща

   За да се прецени добре откъде точно да започне основен ремонт на къща, е необходимо първо да се направи оглед. Той има за цел да установи конкретните нужди, от които зависи последователността на процесите, както и откъде да стартира работният процес. Ремонтът на къща, който включва работа като отвън, така също и отвътре, правилната последователност на дейностите е отвън навътре. Ако трябва да се работи по терасата, фасадата или двора, мокрите процеси могат да започнат едновременно отвън и отвътре. Това обаче е възможно само когато строителната бригда разполага с достатъчно на брой работници. В случай пък че се прави външна изолация на къщата, процесът на работа спира до етап на шпакловка. Мазилката пък е последният етап, на който трябва да се върне след приключване на грубите дейности във вътрешната част на къщата. При предстоящо бъркане на замазки, които са необходими за вътрешен ремонт и мазилката вече е направена, тя може да се замърси от праха и също така да изпръска фасадата. Онлайн запитване

   От типа изпълнение се определя и типа на вътрешните процеси. В случай че обитателите на къщата имат желание да променят стени и разпределения, първата дейност е свързана с къртене. На първо място се изкъртва старата и вече повредена мазилка, след което се премахват стените и се изграждат нови. Когато при ремонт на къща има желание за премахване на вече съществуващи стени, е необходимо да се потърси помощта на инженер – конструктор. Ако пък се предвиждат още по-сериозни промени, то изготвянето на предварителен проект е повече от желателно. Следващият етап от основния ремонт след изграждането на стените засяга инсталациите. Независимо дали трябва да се монтират нови или  пък да се премахват стари инсталации, този вид дейност е необходимо да се извърши в началната фаза на ремонта. При изграждането на отоплителна инсталация на първо време се прокарват тръбите. След като и тази част от строително – ремотните дейности приключи, идва ред на покрите процеси по измазване на обекта. Необходимо е измазването да се изпълни в следната последователност – първо таванът, след това стените и накрая пода. При правилно строителство пластовете на замазките и мазилките трябва да бъдат по 2 см, като на пода е възможно и да са 4 см.


   След като измине технологичното време за изсъхване, следващата част е работата по финосването на стените или тяхното шпакловане. Настилките и облицовките се ремонтират отвън навътре – с други думи се започва от терасата и едва тогава вътрешните помещения. След банята  и тоалетната идва ред на хола, кухнята и другите стаи, в които е необходимо лепенето на плочки. Първо се налепват плочките в тези помещения, а накрая – и тези в коридорите. По-нататъшните дейности са свързани с покриването на плочките с велпапе, което се залепва. Това се прави с цел да бъде избегнато нараняването на покритието им при следващите дейности. Изпълнени в точно тази последователност, дейностите по основен ремонт на къща вече са в ход. Рано или късно такъв се налага, защото с времето всичко се изхабява и износва. Това важи за всичко, дори и за най-здравите и издържливи конструкции.