0877 553 643

Отпушване на канали  >  Отпушване на канали

   Канализационните системи трябва винаги да бъдат в изправност, защото в противен случай домакинствата ще имат редица проблеми. В столицата, както и в останалите градове от страната има много фирми, които предлагат подобни услуги за хората, изпаднали в такива неприятни ситуации. Основният метод, който се използва най-често, е почистване с метален проводник или кабел. В края му трябва да се постави специален накрайник според вида на запушването. Главното предимство на този метод се състои в това, че позволява преминаването през остри завои и чупки в канализационната система без това да нанася сериозни и въобще всякакви повреди в тръбите. По този начин проблемите в канала се отстраняват за сравнително кратък интервал от време, при което се възстановява неговата нормална проводимост. Също така се изчистват и тръбите, по които непрекъснато протичат различни на вид отпадъци. В случай пък че по тръбите има полепи, накрайникът трябва да бъде сменен и операцията се повтаря до пълното възстановяване на първоначалния диаметър на тръбата. Онлайн запитване

   Канали се отпушват и с помощта на електрически машини, които проникват до запушените участъци посредством еластични спирали. Канализацията се почиства професионално и качествено чрез комбинация от различните видове накрайници, като се премахват всички блокажи и депозити. Поради факта, че при този метод не се употребява вода, тя се подава от водопроводната система както след отпушването, така също и непосредствено след него. Понякога обаче в резултат на запушването в канализационната система се натрупва голямо количество вода. При това положение не е необходимо да се подава такава от водопроводната система, защото след отпушването насъбралите се количества промиват тръбите, при това отлично. Благодарение на специализираните методи, използвани за отпушване на канали, лесно се отстраняват дори по-сериозни проблеми, като например корени в тръбите. Натрупването на мазнини и струпването на циментови и строителни формирования също са част от проблемите, които могат да възникнат във всяка една система. Запушената канализация може да бъде хоризонтална, вертикална или от друг тип, но при наличието на съвременните методи тя бързо започва да функционира нормално.


    Много от компаниите освен отпушването на канали предлагат още редица услуги за хората. Сред тях са например инспекция и профилактика на канализационните тръби, тръбопроводи и канали. При положение пък, че в резултат на обективни и фактически причини канализацията не подлежи на отпушване, се прави ремонт и отстраняване на повредения канализационен участък. Службите по отстраняване на запушванията са винаги на разположение и голяма част от тях работят ежедневно по седем дни в седмицата. Канализационната система е жизнено важна за всяко едно домакинство. Всеки ден се мият съдове, готви се и се перат дрехи. При всички тези процеси винаги се изхвърлят огромни количества отпадъчни води, които се оттичат в каналите. Тогава е възможно да се получи сериозно запушване, което незабавно трябва да се отстрани. Причините за запушване могат да бъдат от най-различен характер, но при всички положения трябва да се потърсят съветите и помощта на нужните специалисти. Препоръчително е системите да се чистят профилактично веднъж в годината и по този начин шансът от запушване намалява. Изправността на каналите позволява нормалното функциониране на домакинствата.