0877 553 643

Изолация  >  Изолация

   Поставена изолация имат малък брой жилища на територията на страната. Причините за това могат да бъдат различни, включително и липсата на достатъчно финансови средства. Има различни видове изолации, които фирмите изпълняват всеки ден в зависимост от отправените заявки. Типичен пример е топлоизолация на вентилируема фасада. При изграждането и проектирането на подобен тип фасади облицовъчният слой се обособява като самостоятелна конструктивна форма. В случай че липсва пряка връзка с носещата конструкция, фасадата се мести и деформира независимо от поведението на конструкцията. По такъв начин се намаляват рисковете от увреждане в облицовката, което може да бъде предизвикано от структурни промени в носещите елементи. Също така строителната влага, както и тази в помещенията, бързо се отделя навън. Окачената фасада има много предимства в сравнение с традиционно измазаната фасадна стена. Като цяло външната стена винаги е пряко изложена на резките промени в атмосферните условия. Това могат да бъдат силни ветрове, дъждове или пък агресивни по характер газове.

Онлайн запитване

   Именно това често води до увреждания на шпаклованите стени. Примери за това са напуквания или пък задържане на вода. След като изолацията се намокри и намаляване на комфорта в посещенията, незащитената стена вече е подложена на разрушително външно действие. При топлоизолация на вентилируеми фасади е невъзможно да се появят проблеми от този род. Те се явяват своеобразен екран пред външната стена, който осигурява надеждна защита от опустошителните природни въздействия. Носещата стена остава суха и не подлежи на разрушаване в резултат на рязко понижаване на температурите. Изолация може да се направи и на вътрешни преградни стени. В този случай това се явява допълнителна стена, която не изпълнява функциите на носеща. Много функционални по важност решения зависят именно от преградните стени. Към тях се числят качествената топлоизолация, както и звуковата. По отношение на това кои са най-подходящите за употреба материали, едно от най-добрите решения е гипсокартонът. Освен че не съдържа токсични елементи, киселиността му е аналогична с тази на човешката кожа – не отделя миризми, нито отделя алергични реакции. Материалът също така е в състояние да регулира въздушната влажност във вътрешните пространства. По принцип всички продукти, изработени от гипс, притежават свойството да „дишат”.


   Те поглъщат влагата в помещенията и я връщат обратно тогава, когато въздухът се изсуши прекалено. Такъв тип изолация е подходящ за различни помещения най-вече с оглед на екологично чистия материал, от който се изработва. Благодарение на съвременните решения се постига звукоизолация на високо ниво, която предпазва от проникването на въздушен шум и показват параметри, които превъзхождат тези на преградните стени от тухли и бетон. Този материал предлага и защита от пожар, като за целта се предлага пожароустойчив  гипсокартон. Той се отличава от традиционния по повишената си съпротивляемост към открит огън. Прилага се предимно в помещения, където съществува висок процент сух режим на влага. Поставянето на изолация дава редица преимущества както през лятото, така също и през зимата. В студените дни изолацията позволява затопляне и не позволява на студа да прониква в помещенията. Това пък води до намаляване на разходите за електро енергия и съответно до пестенето на немалки парични суми.